Equip docent 2n GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22B

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


TUTORIA TMV22B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Martí Gual
Camps


sistemes auxiliars
del motor

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


CIRCUITS ELÈCTRICS
AUXILIARS

Miquel Torrens
Artigues


SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I FRENADA

Juan Pedro Garcia
Tallada


empresa e iniciativa en empresa

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


CIRCUITS ELÈCTRICS
AUXILIARS