Equip docent 2n GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22B

Curs 2023 - 2024

Miquel Fabón
Resina


TUTORIA TMV22B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Martí Gual
Camps


sistemes auxiliars
del motor

Miquel Fabón
Resina


CIRCUITS ELÈCTRICS
AUXILIARS

Usuari sense imatge

Rubén Martín
Sintes


sistemes de transmissió i frenada

Inma Vilar
Pérez

EMPRESA E INICIATIVA
EN EMPRESa

Miquel Fabón
Resina


formació en centres
de treball