Equip docent 2n FPB – Manteniment de Vehicles TMV11B

Curs 2022 - 2023

Jaume Pons
Fontanals


tutoria tmv11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


mecànica del
vehicle

Jaume Pons
Fontanals


ELECTRICITAT DEL VEHICLE

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


FORMACIÓ EN CENTRES
DE TREBALL

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades II

Ana Vivó
Sastre


comunicació i societat

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


anglès