Equip docent 2n FPB – Manteniment de Vehicles TMV11B

Curs 2023 - 2024

Jaume Pons
Fontanals


tutoria tmv11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Jaume Pons
Fontanals


MECÀNICA DEL
VEHICLE

Miquel Torrens
Artigues


ELECTRICITAT
DEL VEHICLE

Jaume Pons
Fontanals


FORMACIÓ EN CENTRES
DE TREBALL

Carolina Sedze
Puchol


CIÈNCIES APLICADES Ii

Ana Vivó
Sastre


comunicació i societat II

Santiago Garcia
Piqueras


anglès