Equip docent 2n FPB – Manteniment de Vehicles TMV11B

Curs 21-22

José Carlos Sánchez
López


.tutor tmv11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Isabel Díaz
Iriberri


Manteniment de
vehicles

José Carlos Sánchez
López


electricitat del vehicle

José Carlos Sánchez
López


formació en centres de treball

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann


comunicació i societat

Melani Subirats
Le Gac


Anglès