Equip docent 1r FPB – Manteniment de Vehicles TMV11A

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Rafel Bergas
Gelabert


tutoria tmv11a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Rafel Bergas
Gelabert


Mecanitzat i
soldadura

Miquel Torrens
Artigues


amovibles

Jaume Pons
Fontanals


PREPARACIÓ DE
SUPERFÍCIES

Marc Sans
Bassa


ciències aplicades I

Usuari sense imatge

Tóbal Barber
Casasnovas


comunicació i societat

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


anglès