Equip docent 1r FPB – Manteniment de Vehicles TMV11A

Curs 2023 - 2024

Miquel Torrens
Artigues


TUTORIA TMV11A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Jaume Pons
Fontanals


MECANITZAT I
SOLDADURA

Miquel Torrens
Artiguesamovibles

Miquel Torrens
Artigues


PREPARACIÓ DE
SUPERFÍCIES

Carolina Sedze
Puchol


CIÈNCIES APLICADES I

Esther Camps
Bagur


COMUNICACIÓ I SOCIETAT

Santiago Garcia
Piqueras


anglès