Equip docent 2n GS – Administració i Finances ADG32B

Curs 2023 - 2024

Pilar Hidalgo
Anta


tutora adg32b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Sara Monserrat
Bagur


gestió de recursos humans

Bep Coll
Bosch


gestió financera

Pilar Hidalgo
Anta


comptabilitat i fiscalitat

Natalia Bosch
Pons


gestió logística i
comercial

Bàrbara Vives
Molinas


simulació
empresarial

Marc Mingueza
Miró


SIMULACIÓ
EMPRESARIAL

Pilar Hidalgo
Anta


formació en centres de treball

Pilar Hidalgo
Antaprojecte adg32