Equip docent 2n GM – Gestió Administrativa ADG21B

Curs 2022 - 2023

Cati Moll
Benejam


tutora adg21b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Cati Moll
Benejam


empresa a l'aula

Joana Ruiz
Gutiérrez


empresa a l'aula

Natalia Bosch
Pons


empresa a l'aula

Bep Coll
Bosch


operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Clara Bagur
Taltavull


operacions administratives de recursos humans

Pilar Hidalgo
Anta


tractament de la documentació comptable

Cati Moll
Benejam


formació en centres de treball