Equip docent 1r GM – Gestió Administrativa ADG21A

Curs 2023 - 2024

Joana Ruiz
Gutiérrez


TUTORa ADG21A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Inma Vilar
Pérez
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Caterina Moll
Benejam


tècnica
comptable

Clara Bagur
Taltavull


empresa i
ADMINISTRACIÓ

Natalia Bosch
Pons


operacions administratives de compravenda

Clara Bagur
Taltavull


TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

Joana Ruiz
Gutiérrez


tractament informàtic de la informació

Cati León
Capó


COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

Joana Ruiz
Gutiérrez


COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

Tomeu Quetglas
PonsAnglès