Equip docent 1r GM – Gestió Administrativa ADG21A

Curs 2022 - 2023

Joana Ruiz
Gutiérrez


TUTORa ADG21A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Juan Pedro Garcia
Tallada


formació i orientació laboral

Cati Moll
Benejamtècnica comptable

Emma Monserrat
Calbóempresa i administració

Natalia Bosch
Pons


operacions administratives de compravenda

Emma Monserrat
Calbó


tractament informàtic de la informació

Joana Ruiz
Gutiérrez


tractament informàtic de la informació

Clara Bagur
Taltavull


COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

Joana Ruiz
Gutiérrez


COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

Tomeu Quetglas
Pons


Anglès