Equip docent B2A

Curs 2023-2024

Sandra Morales
Bosch


tutoria b2a

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet

orientadora
batxillerat

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Sandra Morales
Bosch

anglès

Lena Anglada
Salord


història d'espanya

Pili Campins
Garcia

mATEMÀTIQUES
CIÈNCIES SOCIALS

Laura Gorrias
Camps


història de la filosofia

Aida Pons
Pons

geografia

Sili Florit
Torres

economia

Santi Cardona
Pons

història de l'art

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Marc Sans
Bassa

ciències generals

Llucia Martí
Riera

química

Aina Capellà
Vidal

PSICOLOGIA

Ricard Noguera
Ripoll

Disseny

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Maria Josep
Rebassa i Giménez

TREBALL DE RECERCA

Aida Pons
Pons

TREBALL DE RECERCA

Pili Campins
Garcia

atenció educativa

Moisès Pons
Marquès

TREBALL DE RECERCA

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

TREBALL DE RECERCA

Nel Martí
Llufriu

TREBALL DE RECERCA