Equip docent B2A

Curs 22-23

Aida Sintes
Marroquin

TUTORIA B2A

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

DESDOB. ANGLÈS

Lena Anglada
Salord

història d'espanya

Laura Gorrias
Camps

història de la filosofia

Aida Pons
Pons

geografia

Sili Florit
Torres

economia

Santi Cardona
Pons

història de l'art

Pili Campins
Garcia

mATEMÀTIQUES
CIÈNCIES SOCIALS

Esperança Guaita
Borràs


llatí

Cristina Arnau
Berch

FONAMENTS
D'ADMINISTRACIÓ

Esperança Guaita
Borràs

GREC

Aina Capellà
Vidal

PSICOLOGIA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió