Equip docent B2C

Curs 2023-2024

Juanlu Pons
Marquès


TUTORia b2c

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet

orientadora
batxillerat

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Núria Mercadal
Seguí

anglès

Lena Anglada
Salord


història d'espanya

Juanlu Pons
Marquès


matemàtiques II

Laura Gorrias
Camps

història de la filosofia

Fina Femenia
Ortolà

biologia

Maria Sucarrats
Garriga

tecnologia i enginyeria i

Llucia Martí
Riera

química

Moisès Pons
Marquès


física

Ricard Noguera
Ripoll


Dibuix tècnic ii

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES II

Ricard Noguera
Ripoll

Disseny

Aina Capellà
Vidal

PSICOLOGIA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Maria Sucarrats
Garriga

atenció educativa

Maria Josep
Rebassa i Giménez

TREBALL DE RECERCA

Nel Martí
Llufriu

TREBALL DE RECERCA

Aida Pons
Pons

TREBALL DE RECERCA

Moisès Pons
Marquès

TREBALL DE RECERCA

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

TREBALL DE RECERCA