Equip docent B2B

Curs 22-23

Lena Anglada
Salord

TUTORia b2B

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Lena Anglada
Salord

història d'espanya

Laura Gorrias
Camps

història de la filosofia

Juanlu Pons
Marquès

matemàtiques

Fina Femenia
Ortolà

biologia

Moisès Pons
Marquès

física

Esperança Petrus
Sans

QUÍMICA

Aina Capellà
Vidal

PSICOLOGIA

Maria Sucarrats
Garriga

tecnologia Industrial

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió