Equip docent B2B

Curs 2023-2024

Lena Anglada
Salord


TUTORia b2B

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet

orientadora
batxillerat

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Núria Mercadal
Seguí

anglès

Lena Anglada
Salord


història d'espanya

Pili Campins
Garcia

mATEMÀTIQUES
CIÈNCIES SOCIALS

Juanlu Pons
Marquès


matemàtiques II

Laura Gorrias
Camps

història de la filosofia

Marc Sans
Bassa

ciències generals

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Llucia Martí
Riera

química

Fina Femenia
Ortolà

biologia

Aida Pons
Pons

geografia

Santi Cardona
Pons

història de l'art

Ricard Noguera
Ripoll

Dibuix tècnic ii

Sili Florit
Torres

economia

Ricard Noguera
Ripoll

Disseny

Aina Capellà
Vidal

PSICOLOGIA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Pili Campins
Garcia

atenció educativa

Maria Sucarrats
Garriga

atenció educativa

Maria Josep
Rebassa i Giménez

TREBALL DE RECERCA

Aida Pons
Pons

TREBALL DE RECERCA

Moisès Pons
Marquès

TREBALL DE RECERCA

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

TREBALL DE RECERCA

Nel Martí
Llufriu

TREBALL DE RECERCA