Equip docent B1C

Curs 22-23

Maite Pons
Gornès

TUTORIA B1C

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Sandra Morales
Bosch

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Moisès Pons
Marquès

FÍSICA I QUÍMICA

Maite Pons
Gornès

MATEMÀTIQUES i

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

DIBUIX TÈCNIC

Marc Sans
Bassa

BIOLOGIA

Maria Sucarrats
Garriga

TECNOLOGIA I
ENGINYERIA

Ferran Villalonga
Pons

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES

Helena Sintes
Pons

CULTURA AUDIOVISUAL

Catalina Rigo
Pons

TREBALL DE RECERCA

Aida Pons
Pons

TREBALL DE RECERCA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Nel Martí
Llufriu

aTENCIÓ EDUCATIVA