Equip docent B1C

Curs 21-22

Maite Pons
Gornès

TUTORa b1c

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Josep Mercadal
López

castellà

Maite Salord
Ripoll

català

Sole Rotger
Vinent

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

filosofia

Moisès Pons
Marquès

física i química

Maria Josep
Rebassa i Gimenez

Biologia i geologia

Marc Sans
Bassa

biologia i geologia

Maite Pons
Gornès

matemàtiques

Maria Sucarrats
Garriga

tecnologia industrial

Fina Femenia
Ortolà

anatomia aplicada

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Damià Moll
Pons

tic

Ferran Villalonga
Pons

cultura científica

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany