Equip docent B1C

Curs 2023-2024

Catalina Rigo
Pons


TUTORIA B1C

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Catalina Rigo
Pons

CATALÀ

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Marc Sans
Bassa

BIOLOGIA

Moisès Pons
Marquès

FÍSICA I QUÍMICA

Maria Sucarrats
Garriga

TECNOLOGIA I ENGINYERIA I

Ricard Noguera
Ripoll

DIBUIX TÈCNIC I

David Martos
Gornès

MATEMÀTIQUES

Nel Martí
Llufriu

mateMÀTIQUES GENeRALS

Marc Mingueza
Miró

ECONOMIA

Ferran Villalonga
Pons

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Alba Mir
Benejam

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES I

Esperança Guaita
Borràs

LLATÍ

Martina Marquès
Fedelich

.CULTURA AUDIOVISUAL

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Moisès Pons
Marquès

TREBALL DE RECERCA

Ricard Noguera
Ripoll

TREBALL DE RECERCA

Nel Martí
Llufriu

ATENCIÓ EDUCATIVA