Equip docent B1B

Curs 2023-2024

Aida Sintes
Marroquín


tutoria B1B

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Esperança Guaita
Borràs

LLATÍ

Santi Cardona
Pons

història món
contemporani

Maria Sucarrats
Garriga


TECNOLOGIA I ENGINYERIA I

Moisès Pons
Marquès


FÍSICA I QUÍMICA

Nel Martí
Llufriu

mateMÀTIQUES aplicades

David Martos
Gornès

MATEMÀTIQUES 1

Esperança Guaita
Borràs

GREC

Marc Sans
Bassa

BIOLOGIA

Marc Mingueza
Miró

ECONOMIA

Ricard Noguera
Ripoll

DIBUIX TÈCNIC I

Ferran Villalonga
Pons

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Alba Mir
Benejam

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES I

Martina Marquès
Fedelich

.CULTURA AUDIOVISUAL

Ana Vivó
Sastre

ALEMANY

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Aida Pons
Pons

TREBALL DE RECERCA

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

TREBALL DE RECERCA

Lina Coll
Llufriu

ATENCIÓ EDUCATIVA

Dani Ribas
Seguí

ATENCIÓ EDUCATIVA