Equip docent B1B

Curs 22-23

Sandra Morales
Bosch

TUTORIA B1B

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Sandra Morales
Bosch

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Esperança Guaita
Borràs

grec

Moisès Pons
Marquès

FÍSICA I QUÍMICA

Maite Pons
Gornès

MATEMÀTIQUES i

Gemma Gener
Bosch

LITERATURA
UNIVERSAL

Santi Cardona
Pons

història DEL món
contemporani

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

DIBUIX
TÈCNIC

Marc Sans
Bassa

BIOLOGIA

Esperança Guaita
Borràs

LLATÍ

Nel Martí
Llufriu

mateS CIÈNCIES SOCIALS

Maria Sucarrats
Garriga

TECNOLOGIA I
ENGINYERIA

Ferran Villalonga
Pons

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES

Helena Sintes
Pons

CULTURA AUDIOVISUAL

Maite Salord
Ripoll

TREBALL DE RECERCA

Nel Martí
Llufriu

TREBALL DE RECERCA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Santi Cardona
Pons

ATENCIÓ EDUCATIVA