Equip docent B1B

Curs 21-22

Maite Salord
Ripoll

TUTORa b1b

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Josep Mercadal
López

castellà

Maite Salord
Ripoll

català

Sandra Morales
Bosch

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

filosofia

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Santi Cardona
Pons

història món
contemporani

Catalina Rigo
Pons

literatura
universal

Assumpta Gorrias
Pons

literatura
universal

Maria Josep
Rebassa i Gimenez

Biologia i geologia

Esperança Guaita
Borràs

grec

Nel Martí
Llufriu

mates Ciències socials

Sili Florit
Torres

economia

Damià Moll
Pons

tic

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Ferran Villalonga
Pons

cultura científica

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany