Equip docent B1A

Curs 22-23

Aina Capellà
Vidal

TUTORIA B1A

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Gemma Gener
Bosch

CATALÀ

Sandra Morales
Bosch

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Esperança Guaita
Borràs

grec

Moisès Pons
Marquès

FÍSICA I QUÍMICA

Maite Pons
Gornès

MATEMÀTIQUES i

Gemma Gener
Bosch

LITERATURA
UNIVERSAL

Santi Cardona
Pons

història món
contemporani

Esperança Guaita
Borràs


LLATÍ

Nel Martí
Llufriu

mateS CIÈNCIES
SOCIALS

Ferran Villalonga
Pons

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES

Maite Pons
Gornès

MATES GENERALS

Usuari sense imatge

Ana Vivó
Sastre

ALEMANY

Helena Sintes
Pons

CULTURA AUDIOVISUAL

Maria Josep
Rebassa i Giménez

TREBALL DE RECERCA

Moisès Pons
Marquès

TREBALL DE RECERCA

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

TREBALL DE RECERCA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Gemma Gener
Bosch

ATENCIÓ EDUCATIVA