Equip docent B1A

Curs 2023-2024

Aina Capellà
Vidal


TUTORIA B1A

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis
batxillerat

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Maite Salord
Ripoll

CATALÀ

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

CASTELLÀ

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

FILOSOFIA

Esperança Guaita
Borràs

GREC

Esperança Guaita
Borràs


LLATÍ

Santi Cardona
Pons

història món
contemporani

Lina Coll
Llufriu

LITERATURA
UNIVERSAL

Marc Sans
Bassa

BIOLOGIA

Nel Martí
Llufriu

mateMÀTIQUES aplicades

Marc Mingueza
Miró

ECONOMIA

Alba Mir
Benejam

TÈCNIQUES
EXPERIMENTALS

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

PROGRAMACIÓ I
TRACTAMENT DE DADES

Martina Marquès
Fedelich

.CULTURA
AUDIOVISUAL

Ana Vivó
Sastre

ALEMANY

Maria Josep
Rebassa i Giménez

TREBALL DE RECERCA

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

ATENCIÓ EDUCATIVA