Equip docent B1A

Curs 21-22

Aina Capellà
Vidal

TUTORa b1a

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Josep Mercadal
López

castellà

Maite Salord
Ripoll

català

Sandra Morales
Bosch

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Aina Capellà
Vidal

filosofia

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Santi Cardona
Pons

història món
contemporani

Catalina Rigo
Pons

literatura
universal

Assumpta Gorrias
Pons

literatura
universal

Sili Florit
Torres

economia

Esperança Guaita
Borràs

grec

Nel Martí
Llufriu

mates Ciències socials

Damià Moll
Pons

tic

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Ferran Villalonga
Pons

cultura científica

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany