Dept. Geografia i Història

Membres del departament de geografia i història curs 21-22

Manel Mascaró
Talaya


cap de departament
tutor e1a

Santi Cardona
Ponstutor e3a

Dani Ribas
Seguítutor e2d

Lena Anglada
Salord


tutora b2a

Aida Pons
Pons


e4a

Usuari sense imatge

Ramon Prats
Rosselló


tutor b2a

Departament de Geografia i Història Curs 19-20