Dept. Geografia i Història

Membres del departament de geografia i història curs 22-23

Dani Ribas
Seguí


cap de departament

Santi Cardona
Pons


tutoria e3a

Manel Mascaró
Talaya


tutoria e1d

Lena Anglada
Salord


tutoria b2b

Aida Pons
Pons


tutoria e1a

Departament de Geografia i Història Curs 19-20