Dept. Orientació

Membres del departament de orientació curs 21-22

Len Mercadal
Prats


Cap de departament
Orientadora ESO

Sandra

Sandra Cardona
Bonet


orientadora
Batx i FP

Maite Bosch
LlorensPT E1

Judit Alemany
Riera


PT E2

Estefi Arroyo
Rodríguez


PT E3/E4

Nina Lluch
Taltavull


PT E3/E4

Catalina Campins
VillalongaAL

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno


tutora E3E
coor. convivència

Oriol Baradad
Baldomà


Prog AACC
Fp Bàsica

Caterina Camps
Moll


.

Eva Olives
Salom


ATE

Curs 20-21

Curs 19-20