Dept. Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques curs 23-24

Joan Lluís Pons
Marquès


Cap de departament
tutoria b2c

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagurtutoria e1c

Nel Martí
Llufriu.

Pili Campins
Garcia


tutoria e4d

David Martos
Gornès


coordinador eso

Martí Florit
Gual


tutoria e2d

Oriol Baradad
Baldomà


tutoria e3e
coord. medi ambient

Departament de Matemàtiques Curs 22 - 23

Departament de Matemàtiques Curs 21 - 22

Departament de Matemàtiques Curs 20-21

Departament de Matemàtiques Curs 19-20