Dept. Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques curs 22-23

Joan Lluís Pons
Marquès


Cap de departament

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur.

Nel Martí
Llufriu.

Pili Campins
Garcia.

David Martos
Gornès


coordinador eso

Maite Pons
Gornès.

Lluís Rullan
Perelló


.

Curs 20-21

Curs 19-20