Dept. Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques curs 21-22

Joan Lluís Pons
Marquès


Cap de departament
tutor b2c

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagurtutora e1d

Nel Martí
Llufriu.

Pili Campins
Garcia


Cap d'estudis e3 i e4

David Martos
Gornès


coordinador eso

Maite Pons
Gornès


tutora b1c

Lluís Rullan
Perelló


.

Curs 20-21

Curs 19-20