Dept. Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió

Membres del departament curs 23-24

Esperança Guaita
Borràs


CAP DE DEPARTAMENT
llengÜes clàssiqueS
coordinadora bibliomac

Laura Gorrias
Campstutoria e4b
coordinadora coeducacio

Aina Capellà
Vidal
tutoria b1a

Joan Camps

Joan Camps
Serra


religió

Curs 22-23

Curs 21-22

Curs 20-21

Curs 19-20

Departament de filosofia, llengües clàssiques i religió

Curs 18-19