Dept. Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió

Membres del departament curs 21-22

Joaquim Llorens
López

Cap de departament
coordinador. tic, mac-tac

Laura Gorrias
Camps


coordinadora coeducac

Aina Capellà
Vidal

Esperança Guaita
Borràs


llengúes clàssiques
coordinadora bibliomac

Joan Camps

Joan Camps
Serra



religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal


tutor b1a

Curs 20-21

Curs 19-20

Departament de filosofia, llengües clàssiques i religió

Curs 18-19