Dept. Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió

Membres del departament curs 22-23

Laura Gorrias
Camps

CAP DE DEPARTAMENT
coordinadora coeducac

Aina Capellà
Vidal


.

Antoni Marquès
Benejam


tutoria b1a

Esperança Guaita
Borràs


llengÜes clàssiques
coordinadora bibliomac

Joan Camps

Joan Camps
Serrareligió

Curs 21-22

Curs 20-21

Curs 19-20

Departament de filosofia, llengües clàssiques i religió

Curs 18-19