Dept. Català

Membres del departament de Català curs 21-22

Assumpta Gorrias
PonsCap de
departament

Maite Salord
Ripoll


tutora b1b
coord. Xarxes socials

Catalina Rigo
Pons


Cap d'estudis
coord. iedib

Eugènia Moll
Genestartutora e1b

Lina Coll
Llufriututora e4c

Antonia Marsiñach
Albets


tutora e2e
coord. lingüístic

Curs 19-20