Dept. Castellà

Membres del departament de castellà curs 21-22

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado


Cap de departament

Marga Seguí
Enrich


tutora e2a

Marga Vidal
Sastre


tutora e4b

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran


.

José Maria Mercadal
López


.

Núria Vicens
Salamanca


tutora e3d

Departament Llengua Castellana Curs 19-20

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran


tutor e3d

Usuari sense imatge

........ .......
......