Dijous, 9 de Desembre, serà el dia de l’embocall sostenible!!!

ALUMNAT D’E1, E2, E3 I E4, TENIU EL SEGON REPTE DE GRUP PER SUPERAR:

Aquest dia es farà el recompte d’alumnat que ha duit un embolcall sostenible*. Serà a la sessió d’abans del primer pati (8:55 a 9:45h). 

La Comissió de Convivència i de Medi Ambient passarà a fer la revisió i publicarà el registre per nivells. 

Es tindrà en compte:

– Comptarà l’alumnat que duu berenar.

– Els resultats seran en percentatge.

– La puntuació extra que sumarà als resultats generals d’Aula acollidora i que es podrà aconseguir serà:

  • Grup guanyador: 10 punts
  • Segon grup: 8 punts
  • Tercer grup: 4 punts 
  • Quart grup: 2 punts
  • Cinquè grup: 1 punt

embolcall sostenible* S’entén per embolcall sostenible coc and roll, carmanyola o bosses de paper