Torna l’Aula Acollidora!!

Tots els grups d’ESO participaran del projecte Aula acollidora, que té com a objectiu que les aules siguin espais de feina agradables, que puguin garantir un bon clima i, a la vegada, que vetllin pel medi ambient.
Una comissió avaluadora passarà periòdicament per cada aula i tindran en compte el compliment de 8 apartats:

   – Apagar el llum i el projector en sortir de l’aula.
   – Tenir el mesurador de CO2 al calaix.
   – Esborrar la pissarra.
   – Tenir les taules i cadires netes i ordenades
   – Mantenir el terra i les parets netes.
   – Mantenir la cartellera actualitzada i viva
   – Fer un bon ús dels contenidors i papereres de l’aula.

A més hi haurà una sèrie d’accions que donaran puntuació extraordinària, seran reptes de grup:dia del berenar saludable i dur embolcalls sostenibles. Més endavant des de tutoria s’informarà de manera més detallada sobre com es realitzaran els reptes.

De cada nivell hi haurà un grup guanyador que realitzarà una sortida extraordinària.

Molta sort a tots els grups! I endavant, feim de la nostra aula un espai acollidor i sostenible!

Comissió de Convivència i Comissió de Medi Ambient