Talia 2021

28è CONCURS LITERARI TALIA 2020

     

Bases del concurs

1. L’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella convoca el 28è concurs literari Talia:

  • Poesia (1r i 2n d’ESO; 3r i 4t d’ESO; Batxillerat i Cicles Formatius).
  • Relat (2n d’ESO; 3r d’ESO; 4t d’ESO; Batxillerat i Cicles Formatius; professorat i personal no docent).
  • Diàleg teatral (4t d’ESO; Batxillerat i Cicles Formatius). 
  • Assaig (Batxillerat i Cicles Formatius)
  • Auques (1r d’ESO).

2. El concurs s’adreça a tot l’alumnat, professorat i personal no docent del centre. 

3. Cada participant, segons el nivell que cursi, podrà presentar una auca, un recull de poemes, un relat curt, un diàleg teatral i/o un assaig. 

4. Els textos es poden presentar en català, en castellà o en anglès.

Les obres han de dur un títol, han d’estar signades amb un pseudònim i s’han de presentar en FORMAT PDF, amb lletra Verdana, núm. 11 i interlineat 1’5. El nom del      participant no podrà aparèixer a l’obra, ni com a títol, ni com a signatura ni com a part del text.

També s’haurà d’adjuntar un document PDF, només amb la següent informació: el títol de l’obra, el nivell i grup, el nom complet del participant i el seu pseudònim.

Les obres S’ENVIARAN PER CORREU ELECTRÒNIC, a l’adreça que s’indica a continuació: premistalia@iesmacardona.cat

5. Les narracions i els assaigs tindran una extensió mínima de dues pàgines i màxima de cinc. Els reculls de poemes, d’un a tres poemes, han de tenir un mínim de 14 versos. El diàleg teatral tindrà un mínim de tres pàgines i un màxim de cinc.

6. Els treballs hauran de ser inèdits i es podran enviar per correu fins el divendres 26 de març de 2021.

7. S’estableix un primer premi per a cadascuna de les modalitats i nivells que s’especifiquen al punt 1 d’aquestes bases. Aquests premis consistiran en un val per a llibres o altre material per un valor de 25€.

8. L’AFAMAC publicarà les obres guanyadores i finalistes en el llibret del concurs.

9. El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis, així com d’establir els finalistes que consideri oportuns, atesa la qualitat dels textos.

10. El veredicte del jurat, format per professorat, alumnes i representants de l’AFAMAC, serà inapel·lable i la proclamació dels guanyadors tindrà lloc el 23 d’abril de 2021, el dia de Sant Jordi, a la web i a les xarxes socials de l’institut.

Ciutadella de Menorca, 5 de febrer de 2021 

Comissió Lingüística