CFGS Direcció de Cuina

0
Cursos
0
Hores lectives
0
Hores en empreses

Horari

 • Capvespre: Temporalització especial

Objectius

Sortides professionals

 • Director/a d’aliments i begudes
 • Director/a de cuina
 • Cap de producció de cuina
 • Cap de cuina
 • Segon cap de cuina
 • Cap d ’ operacions de càteringç
 • Cap de partida

Continuïtat acadèmica

 • A qualsevol cicle formatiu de grau superior.
  • Els criteris per adjudicar les places reservades per la via d’accés amb el títol de tècnic es poden consultar en aquest enllaç.
 • Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
 • Un altre cicle formatiu de grau mitjà amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Mòduls de 1r curs

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento,desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello, en Inglés.

Mòduls de 2n curs

Mòduls de 3r curs

Coneixements de la legislació del sector empresarial, tècniques de gestió de la petita empresa, estudi de maneres comercials i de vendes.

Es realitza durant el tercer trimestre del l’últim curs i un cop superats els altres mòduls del cicle formatiu. Les FCT es desenvolupen en empreses punteres de el sector, integrant l’alumne com un mes en el sistema productiu de l’empresa (sense ocupar plaça laboral ni rebre contraprestació econòmica) durant la jornada laboral i realitzant el programa formatiu acordat entre l’institut i l’empresa sota la supervisió d’un professor tutor nomenat per l’IES i un tutor designat per l’empresa

Empreses col·laboradores