CFGM en Gestió Administrativa

0
Cursos
0
Hores lectives
0
Hores en empreses

Horari

 • Matí: DL – DV: 08:00 – 14:05

Objectius

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client, tna en empreses públiques com privades.
 • Analitzar el flux d’informació i la tipologia i finalitat dels documents i comunicacions que s’utilitzen a l’empresa.

Sortides professionals

 • Auxiliar administratiu, administratiu comercial.
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
 • Ajudant d’oficina, recepcionista.
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Empleat d’atenció al client, de tresoreria, de mitjans de pagament.

Continuïtat acadèmica

 • A qualsevol cicle formatiu de grau superior.
  • Els criteris per adjudicar les places reservades per la via d’accés amb el títol de tècnic es poden consultar en aquest enllaç.
 • Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
 • Un altre cicle formatiu de grau mitjà amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Mòduls de 1r curs

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions relacionades amb la comunicació en l’empresa, tals com:

 • Recepció de visites i atenció telefònica.
 • Recepció, tramitació i gestió de documentació.
 • Atenció al client/usuari.
 • Elaboració, registre i arxiu de documentació.
 • L’aplicació de tècniques de comunicació adequades a la situació d’atenció/assessorament al client.
 • La realització de les gestions pertinents amb els departaments afectats per a consultes, reclamacions i atenció postvenda.
 • La tramitació de les reclamacions i denúncies.
 • L’aplicació dels estàndards de la qualitat en la prestació del servei.
 • L’aplicació de les tècniques de màrqueting com a mitjà de potenciació de la imatge de l’empresa

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar la funció de suport administratiu a les tasques que s’han de dur a terme a l’empresa, pel que es refereix a les seves obligacions fiscals i a la seva relació amb Organismes Públics. Inclou aspectes tals com:

 • Suport administratiu en l’elaboració de documents referents a la fiscalitat de l’empresa.
 • Suport administratiu en la relació de l’empresa amb els Organismes Públics.
 • Les activitats professionals associades a n’aquesta funció s’aplicaran en:
 • Les funcions que es desenvolupen en les empreses en quant a la documentació comercial i fiscal i en les relacions amb l’Administració.
 • Les funcions que es desenvolupen en empreses de serveis d’assessoria en relació al suport administratiu de la gestió documental dels impostos, permisos i tràmits.

El mòdul de Formació i Orientació Laboral, de caràcter transversal a tots els cicles formatius de grau mitjà i superior, és una eina de gran utilitat que permet a l’alumnat incrementar els seus coneixements en relació al mercat laboral, preparant-lo per a una òptima inserció professional. D’aquí, doncs, deriva la importància del mòdul, ja que gràcies al seu contingut, l’alumnat podrà adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per formar-se una visió àmplia i detallada de la societat actual i, concretament, del sector de l’Administració i Gestió, així com aconseguir familiaritzar-se amb molts aspectes que afecten de forma transcendental a la vida quotidiana.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions de suport administratiu i d’atenció al client, dels departaments de compra, de vendes o comercials, i de magatzem, aplicant els protocols de qualitat establerts per l’empresa.

La funció de suport administratiu inclou aspectes com:

 • La recepció i tramitació de la documentació administrativa i comercial amb clients externs i interns, utilitzant mitjans convencionals i/o telemàtics.
 • L’emplenament i confecció de documentació administrativa i comercial amb clients externs i interns, utilitzant mitjans convencionals i/o telemàtics.
 • L’ús i aplicació de les diverses tècniques de comunicació per a informar i assessorar el client en condicions de seguretat.
 • El desenvolupament i formalització de processos i protocols de qualitat associats a les gestions administratives i comercials.
 • El control de la gestió de magatzem, aplicant els sistemes de gestió d’existències.
 • Les activitats de pagament i cobrament, seguint els protocols establerts.
 • Els tràmits administratius de les obligacions fiscals de l’empresa.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar la funció de suport a l’àrea comptable de l’empresa, que inclou aspectes com ara:

 • Especificació dels elements patrimonials,
 • Caracterització de la metodologia comptable,
 • Codificació dels elements patrimonials en comptes segons el PGC,
 • Registre dels fets econòmics bàsics,
 • Utilització d’aplicació informàtica específica,
 • Actualització del pla comptable en l’aplicació informàtica
 • Còpies de seguretat

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a realitzar les següents tasques:

 • La recerca del software d’aplicació adequat.
 • La configuració de les aplicacions ofimàtiques.
 • L’elaboració de documents i plantilles.
 • La resolució de problemes en les diverses aplicacions.

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento,desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello, en Inglés.

Mòduls de 2n curs

Aquest mòdul conté la formació necessària per exercir les funcions que realitza un auxiliar administratiu de manera integrada i en un context real, a més d’algunes funcions pròpies de l’àrea comercial de l’empresa.

Es pretén que l’alumne apliqui en aquest mòdul tots els coneixements, procediments i aptituds adquirides al llarg del seu procés d’aprenentatge, realitzant els treballs de suport administratiu en cada una de les àrees funcionals de l’empresa.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir la funció de suport administratiu a les tasques que duu a terme el departament de recursos humans.

La funció de suport administratiu inclou aspectes com:

 • Donar suport administratiu i elaboració de la documentació relativa a la selecció dels treballadors.
 • Donar suport administratiu i elaboració de la documentació que es genera en la formació dels recursos humans.
 • Donar suport administratiu i elaboració de documentació i comunicacions internes del departament.
 • Donar suport administratiu i elaboració de documentació respecte als sistemes de motivació.
 • −  Gestió de la documentació relativa a la contractació i remuneració del treballador.
 • −  Gestió documental generada en l’aplicació de la normativa de protecció de dades, protecció de riscos laborals i aplicació dels procediments de qualitat.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per poder fer algunes de les operacions administratives establertes en el procediment de la gestió de tresoreria necessària per dur a terme una adequada gestió financera de l’empresa.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir la funció de suport a l’àrea comptable de l’empresa, que inclou aspectes com:

 • Especificació dels elements patrimonials.
 • Caracterització de la metodologia comptable.
 • Codificació dels elements patrimonials en comptes segons el P.G.C.
 • Registre de fets econòmics bàsics.
 • Utilització d’aplicació informàtica específica.

– Actualització del pla comptable en l’aplicació informàtica.

– Còpies de seguretat.

Durada: 400 hores de pràctiques en empreses de l’entorn econòmic, a partir de març

Aquest mòdul contribueix a completar les competències pròpies del títol que s’han assolit al centre educatiu o a desenvolupar competències característiques difícils d’aconseguir

Empreses col·laboradores