Equip docent E2A

Curs 21-22

Marga Seguí
Enrich

tutoria E2A

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Nel Martí
Llufriu

matemàtiques

Judit Alemany
Riera

suport mates

Marga Seguí
Enrich

castellà

Eugènia Moll
Genestar

català

Lena Anglada
Salord

geografia i història

Usuari sense imatge

Óscar Huguet
Bagur

fisica i química

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

PIE

Francesca
Russo

Anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

Anglès

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Damià Moll
Pons

tecnologia

Maria Sucarrats
Garriga

suport tecnologia

Judit Alemany
Riera

tutoria 2 - pt

Catalina Campins
Villalonga

AL