Eleccions al Consell Escolar

Resultats de les eleccions

Relació de membres electes per sectors:

 • Representants de l’alumnat
  • Enric Pons Marquès
  • Gibet Forcada Rebassa
  • Suplents: Erik Camps de Salort  i  Marta Marqués Mascaró
 
 • Representant de les famílies:
  • Carolina Marquès Florit
 
 • Representants del professorat:
  • María Isabel Blanco Cabirta
  • Francesca Russo
  • José Manuel Morales Bosch
  • Suplent: Juan Francisco Camps Serra
 
Gràcies a tots ells pel compromís i bona feina!

Presentació de Candidatures:

 • Des de 22 d’octubre fins 29 d’octubre a les 12h
 • La presentació de candidatures es farà mitjançant el document que podeu descarregar en la imatge del costat.
 • El document s’ha de lliurar a les oficines del centre o bé s’ha d’enviar per correu electrònic (iesmariaangelscardona@educaib.eu) dins el termini establert.

Us animam a participar del màxim òrgan de govern del centre com a representants del sector al qual pertanyeu i quedam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi.

CENS ELECTORAL

Candidadutes provisionals

Reunida la Junta electoral, que regula el procés electoral de les eleccions al Consell Escolar del nostre centre, us comunico que ha proclamat les candidatures provisionals als diferents sectors i que són les que segueixen:

Representants del sector de l’alumnat

Les persones candidates són, en ordre alfabètic de llinatges, les següents:

   – Erik Camps de Salort

   – Gibet Forcada Rebassa

   – Marta Marqués Mascaró

   – Enric Pons Marqués

Representants del sector del professorat

Les persones candidates són, en ordre alfabètic de llinatges, les següents:

   – Maria Isabel Blanco Cabirta

   – Juan Francisco Camps Serra

   – José Manuel Morales Bosch

   – Francesca Russo

Representants del sector pares, mares, tutors i tutores legals

La persona candidata és:

   – Carolina Marquès Florit
 

Així mateix, realitzat el sorteig dels membres de les meses electorals, la composició de les mateixes serà la següent:

Mesa electoral de les eleccions de l’alumnat

Presidenta: Maria Josep Rebassa i Giménez (Directora)

Titulars: Andrés Felipe Eastman Isaacs (HOT34C) i Boris Nicolàs Pellicer López (B2A)

Suplent 1r: Antoni Allés Camps (E3B)

Suplent 2a: Serigne Mamadou Mourtada Niang (HOT11A)

 

Mesa electoral de les eleccions de pares, mares, tutors i tutores legals

Presidenta: Maria Josep Rebassa i Giménez (Directora)

Titulars: Gustavo Adolfo Cárdenas Cuéllar, Pedro Muñoz Martí

Suplent 1r: Damià Moll Cardona

Suplent 2a: Patrícia Fernández Vallina

Suplent 3r: Jesús Marqués Lluch

La mesa electoral de les eleccions del professorat estarà format per la directora, la professora amb més antiguitat al centre i la persona amb menys antiguitat en el moment en què es celebrin les votacions.

Us recordam que segons el calendari establert, el termini per presentar reclamacions, si trobau, a les candidatures provisionals és dia 12 de novembre del 2021 a les 12:00 hores.