Procés Admissió ESO

Si encara no ens coneixeu aquí teniu més informació.

Què és i a qui va dirigit?

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre o la incorporació a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Curs 2021-2022

Presentació de sol·licituds

  • S’ha de fer un tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud. 
  •  Si heu de presentar la sol·licitud s’ha de fer entre el dia 3 de Maig i el 14 de Maig de 2021. 

Llistes provisionals

  • La llista de puntuació provisional es publicarà el dia 1 de Juny de 2021.

Reclamació i resolució de reclamacions

  • Les reclamacions es poden realitzar del dia 2 de Juny al 4 de Juny de 2021.

Llistes definitives

  • Les llistes definitives es publicaran el dia 17 de Juny de 2021.

Matrícula

Calendari d'Escolarització 2021-2022