Equip docent E3D

Curs 21-22

Núria Vicens
Salamanca

tutor e3d

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

David Martos
Gornès

matemàtiques

Pili Campins
Garcia

suport mates

Núria Vicens
Salamanca

castellà

Assumpta Gorrias
Pons

català

Joan Arnal
Moreno

fisica i química

Raquel Lluch
Pons

biologia

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Núria Mercadal
Seguí

Anglès

Maria González
Florit

Anglès

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Helena Sintes
Pons

ed. plàstica i visual

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

musica

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Nel Martí
Llufriu

Suport tutoria

Estefi Arroyo
Rodríguez

pt

Nina Lluch
Taltavull

pt

Eva Olives
Salom

ATE