Equip docent E3C

Curs 21-22

Raquel Lluch
Pons

TUTOR e3c

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

David Martos
Gornès

matemàtiques

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

suport mates

Usuari sense imatge

Núria Vicens
Salamanca

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Joan Arnal
Moreno

fisica i química

Raquel Lluch
Pons

biologia

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Aina Capellà
Vidal

valors ètics

Santi Cardona
Pons

geografia i història

Núria Mercadal
Seguí

Anglès

Melani Subirats
Le Gac

Anglès

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Helena Sintes
Pons

ed. plàstica i visual

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Estefi Arroyo
Rodríguez

pt

Nina Lluch
Taltavull

pt

Eva Olives
Salom

ATE