Equip docent E3C

Curs 21-22

Raquel Lluch
Pons

TUTOR e3c

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

David Martos
Gornès

matemàtiques

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

suport mates

Núria Vicens
Salamanca

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Joan Arnal
Moreno

fisica i química

Raquel Lluch
Pons

biologia

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Santi Cardona
Pons

geografia i història

Núria Mercadal
Seguí

Anglès

Melani Subirats
Le Gac

Anglès

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Helena Sintes
Pons

ed. plàstica i visual

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Estefi Arroyo
Rodríguez

pt

Nina Lluch
Taltavull

pt

Eva Olives
Salom

ATE