Equip docent E2D

Curs 21-22

Dani Ribas
Seguí

tutoria E2D

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

matemàtiques

Judit Alemany
Riera

suport mates

Marga Seguí
Enrich

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Ferran Villalonga
Pons

fisica i química

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Aina Capellà
Vidal

valors ètics

Àgueda Juaneda
Seguí

ed. física

Francesca
Russo

Anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

Anglès

Damià Moll
Pons

tecnologia

Maria Sucarrats
Garriga

suport tecnologia

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

PIE

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Judit Alemany
Riera

tutoria 2 - pt

Catalina Campins
Villalonga

AL

Eva Olives
Salom

ATE