Equip docent E1E

Curs 21-22

Xavier Roca
Vidal

tutoria E1E

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

castellà

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

matemàtiques

Maite Salord
Ripoll

català

Esther Soler
Monzó

Biologia

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Xavier Roca
Vidal

ED. Física

Mariona Cervera
Esteve

eD. plàstica i visual

Aina Capellà
Vidal

valors ètics

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Marta Llufriu
Prats

Anglès

Maria González
Florit

Anglès

Maite Bosch
Llorens

tutoria 2 - pt

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

PIE

Catalina Campins
Villalonga

al