Equip docent E1C

Curs 21-22

Marc Sans
Bassa

tutoria e1C

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

castellà

Maite Pons
Gornès

matemàtiques

Eugènia Moll
Genestar

català

Marc Sans
Bassa

Biologia

Manel Mascaró
Talaya

geografia i història

Albert Fraga

Albert Fraga
Pons

ED. FÍSICA

Usuari sense imatge

Marta Pons
Preto

ed. plàstica i visual

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Marta Llufriu
Prats

Anglès

Maria González
Florit

Anglès

Maite Bosch
Llorens

tutoria 2 - pt

Manel Mascaró
Talaya

PIE

Catalina Campins
Villalonga

AL