Equip docent E1A

Curs 21-22

Manel Mascaró
Talaya

TUTOR E1A

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

castellà

Maite Pons
Gornès

matemàtiques

Eugènia Moll
Genestar

català

Marc Sans
Bassa

Biologia

Manel Mascaró
Talaya

geografia i història

Albert Fraga

Albert Fraga
Pons

ED. FÍSICA

Mariona Cervera
Esteve

eD. plàstica i visual

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Marta Llufriu
Prats

Anglès

Maria González
Florit

Anglès

Maite Bosch
Llorens

tutoria 2 - pt

Manel Mascaró
Talaya

PIE

Catalina Campins
Villalonga

AL

Eva Olives
Salom

ATE