Equip docent 2n FPB – Cuina i Restauració HOT11B

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


TUTORa Hot11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann


comunicació i societat

Melani Subirats
Le Gac


anglès

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagurcol·lectivitats i càtering

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


preparació d'aliments i begudes

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


tècniques elementals de servei