Equip docent 1r FPB – Cuina i Restauració HOT11A

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


TUTOR Hot11a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades

Josep Mercadal
López


comunicació i societat

Melani Subirats
Le Gac


anglès

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


processos producció culinària

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


tècniques elementals preelaboració

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll

aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


atenció al client