Equip docent 2n GS – Direcció de Cuina HOT34B

Curs 21-22

Frances Oleo
Torres


tutor hot34b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Juan
Vives


processos d'elaboració culinària

Frances Oleo
Torresgastronomia i nutrició

Frances Oleo
Torresrecursos humans

Melani Subirats
Le Gac


mòdul proc. elaboració culinària en anglès

Lourdes Valenzuela
Bellido


formació i orientació laboral