Equip docent 2n GM – Cuina i Gastronomia HOT21B

Curs 21-22

Cati Zornoza
Marquès


TUTORa Hot21B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Cati Zornoza
Marquès


productes culinaris

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


postres en restauració

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


ofertes gastronòmiques

Frances Oleo
Torresseguretat e higiene

Gerard Coll
Clopesempresa e iniciativa

Cati Zornoza
Marquès


formació i orientació laboral