Equip docent 1r GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22A

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Eric Ogier
Alarcón


tutor tmv22a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Gerard Coll
Clopes


formació i orientació laboral

Jordi Vivó
BoschMotors

Usuari sense imatge

Eric Ogier
Alarcón


circuits de fluids, suspensió i direcció

Usuari sense imatge

Eric Ogier
Alarcónmecanitzat bàsic

Toni Baldoví
Borràs


sistemes de càrrega i arrancada

José Carlos Sánchez
Lópezseguretat i comfortabilitat