Equip docent 1r FPB – Manteniment de Vehicles TMV11A

Curs 21-22

Isabel Díaz
Iriberri


tutoria tmv11a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Isabel Díaz
Iriberri


MECANITZAT I
SOLDADURA

José Carlos Sánchez
López


amovibles

Isabel Díaz
Iriberri


PREPARACIÓ DE
SUPERFÍCIES

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades

Josep Mercadal
López


comunicació i societat

Melani Subirats
Le Gac


Anglès