Equip docent 2n GM – Gestió Administrativa ADG21B

Curs 21-22

Cati Moll
Benejam


tutora adg21b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Cati Moll
Benejamempresa i aula

Bep Coll
Bosch


operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Pilar Hidalgo
Anta


tractament de la documentació comptable

Clara Bagur
Taltavull


operacions administratives de recursos humans

Cati Moll
Benejam


formació en centres de treball