Equip docent 1r GM – Gestió Administrativa ADG21A

Curs 21-22

Joana Ruiz
Gutiérrez


TUTORa ADG21A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Gerard Coll
Clopes


formació i orientació laboral

Cati Moll
Benejamtècnica comptable

Joana Ruiz
Gutiérrezempresa i administració

Natalia Bosch
Pons


operacions administratives de compravenda

Bàrbara Nicolau
Barceló


tractament informàtic de la informació

Clara Bagur
Taltavull


comunicació empresarial i atenció al client

Tomeu Quetglas
Pons


Anglès