Equip docent B2A

Curs 21-22

Lena Anglada
Salord

TUTORa b2a

Catalina Rigo
Pons

cap d'estudis batx

Sandra Cardona
Bonet

orientadora batx

Núria Vicens
Salamanca

castellà

Assumpta Gorrias
Pons

català

Marta Llufriu
Prats

anglès

Lena Anglada
Salord

història d'espanya

Laura Gorrias
Camps

història de la filosofia

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Juanlu Pons
Marquès

mates Ciències socials

Aida Pons
Pons

geografia

Sili Florit
Torres

economia

Santi Cardona
Pons

història de l'art

Xim Llorens
López

Psicologia

Sili Florit
Torres

Fonaments d'administració