Dept. Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió

Membres del departament curs 21-22

Joaquim Llorens
López

Cap de departament
coordinador. tic, mac-tac

Laura Gorrias
Camps


coordinadora coeducac

Aina Capellà
Vidal


tutora b1a

Esperança Guaita
Borràs


llengúes clàssiques
coordinadora bibliomac

Joan Camps

Joan Camps
Serrareligió

Curs 20-21

Curs 19-20

Departament de filosofia, llengües clàssiques i religió

Curs 18-19